szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
                                                                a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
2020. január 20. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Rendőrkapitányság új vezetője kinevezésével kapcsolatos véleményezés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: dr. Marcsek Sándor r. ezredes
 
2. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Kérelem a Mészáros Lázár és Kinizsi utcában a parkolási zóna módosítására
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
A Rózsa utca közlekedési rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 0737 hrsz-ú ingatlan vételére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
7. napirendi pont:
Panasz a Nefelejcs utcai parkolással kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Kérelem a Bezerédj utca 11-15. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
9. napirendi pont:
Csalogány utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. január 15.
 
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök                               
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens