KÖZLEMÉNY 
a 2014. április 6. (vasárnap) napján tartandó országgyűlési képviselők választásról

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI)

Vezető:           dr. Göttlinger István

Helyettes:       dr. Kajos Nikolett

 

Helyi Választási Iroda (HVI)

Vezető:           dr. Göttlinger István

Helyettes:       dr. Kajos Nikolett

 

Az OEVI és a HVI  elérhetőségek:    

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Telefon: 74/504-100, 74/504-180, 74/504-166, 74/504-162

Telefax: 74/510-251

E-mail: jegyzo@szekszard.hu

 

Tolna Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Tagok:

Dr. Póla Zoltán                      elnök

Dr. Fekete Tamás                 elnökhelyettes

Dr. Vass Gábor                      tag

Dr. Blaskovich Marietta        póttag

Dr. Kósa Magdolna              póttag

 

Választási Információs Szolgálat:

Információt nyújtók:

Parrag Ferencné – Tel.: 74/504-162

Rózsáné dr. Balogh Vivien – Tel.: 74/504-156

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. fszt. 3-as iroda

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 800- l630-ig, pénteken 800- l400 óráig

Telefon: 74/504-162, 74/504-115

E-mail: valasztas@szekszard.hu vagy parrag.kati@szekszard.hu

 

Az alábbi fontosabb jogszabályok határozzák meg az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítási szabályait

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.)
  • 17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről
  • 28/2013. XI.15.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról
  • 38/2013. (XII.30.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
  • 3/2014. (I.20.) KIM rendelet a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

 

Az országgyűlési képviselők választásakor az alábbi választási szervek működnek:

  • Szekszárdon 39 szavazatszámláló bizottság (SZSZB)
  • Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) – 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
  • Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - Budapest

 

A választással kapcsolatos legfontosabb határidők:

A Nemzeti Választási Iroda megküldi a választási értesítőket a választópolgárok részére

2014. február 17-ig

A választói névjegyzék megtekintése a HVI-ben (munkaidőben - 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

2014. január 20–tól

2014. április 4-én 16.00 óráig

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti a központi névjegyzékbe való felvételét a Nemzeti Választási Irodától

2014. március 22-én 16.00 óráig

A választópolgár kérheti a nemzetiségi névjegyzékbe vételét, amennyiben az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi listára kíván szavazni

2014. március 21-én 16.00 óráig

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a választás előtt a HVI-hez

2014. április 4-én 16.00 óra

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a szavazás napján az illetékes SZSZB-hez

2014. április 6-án 15.00 óráig

Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérelmezése, módosítása, visszavonása

2014. március 29-én 16.00 óráig

A szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár kérheti átjelentkezését (kérelmét módosíthatja, visszavonhatja) belföldön

2014. április 4-én 16.00 óráig

Jelölt ajánlóívek átadása

2014. február 17-től

Jelöltet ajánlani csak ajánlóíven lehet

2014. február 17. és 2014. március 3. között

Jelöltet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál

2014. március 3-án 16.00 óráig

Szavazókörök beosztása, címe megtekinthető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában

- munkaidőben

- a www.szekszard.hu honlapon folyamatosan

SZSZB tagjainak és póttagjainak a megválasztása

2014. március 17-én 16.00 óráig

A választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése (pártok, független jelölt által)

 

2014. március 21-én 16.00 óráig

Választási kampányidőszak

2014. február 15-től 2014. április 6-án 19.00 óráig.

Szavazás

2014. április 6. 6.00 órától 19.00 óráig

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező levélben szavazó választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot leadhatja bármely OEVI-nél

2014. április 6-án 6 órától 19.00 óráig

Választási plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek az érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani

 2014. május 6. 16.00 óráig

 

Átjelentkezést, valamint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Irodától lehet kérni a fenti határidők figyelembe vételével.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a települési szintű lakcímmel rendelkezők, valamint az átjelentkezéssel szavazók szavazása a 19. sz. szavazókörben (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. – Garay János Gimnázium) kerül lebonyolításra.

Felhívjuk a választópolgárok és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a határidők jogvesztőek.

Szekszárd, 2014. február 5.

dr. Göttlinger István
OEVI és HVI vezető