szekszard_.png
 
MEGHÍVÓ
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
 Társulási Tanácsának rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Díszterem
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2023. január 30. (hétfő) 8 óra 30 perc
A rendkívüli ülés indoka: Előterjesztésben szereplő határidős döntés meghozatala
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Intézményi jogviszony megszüntetés ellen előterjesztett fellebbezési kérelem
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Bomba Gábor László elnök
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
 
Szekszárd, 2023. január 26.
 
 Bomba Gábor s.k.
Társulási Tanács elnöke
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                      dr. Holczer Mónika
                                        igazgatóságvezető