szekszard_.png
 
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
 Társulási Tanácsának rendes ülésére
 
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Házasságkötő terem
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
Ideje: 2020. október 12. 10:30
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
 
2. napirendi pont:
Egyebek
Előterjesztő: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke
 
 
Szekszárd, 2020. október 7.
 
 Bomba Gábor
Társulási Tanács elnöke
 
A kiadmány hiteléül:
                                               
                                                dr. Fuchs Vivien
                                                jogi és bizottsági referens