Iktatószám: IV. 170-5/2015.

MEGHÍVÓ

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 
Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Páskum Terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2015. december 15. (kedd) 11 óra

Napirendi javaslat:

1. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

2. Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

3. A Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: Papp Győző igazgató

4. A Humánszolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: Papp Győző igazgató


ZÁRT ÜLÉS napirendje:

5. Javaslat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző


Kérem a Társulási Tanács tagjait, szíveskedjenek az ülésre magukkal hozni az önkormányzat bélyegzőjét!


Szekszárd, 2015. december 11.
 


dr. Bozsolik Róbert s.k.
alelnök
 

További napirendi pontok:

Javaslat a Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert alelnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert alelnök
Előadó: Pál József igazgatóság vezető