szekszard_.png
 
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
 Társulási Tanácsának rendes ülésére
 
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Házasságkötő terem
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
Ideje: 2020. október 12. 11:00
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat az Érdekképviseleti fórumba tag kijelölésére
Előterjesztő: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat pályázat kiírására intézményvezetői állás betöltésére
Előterjesztő: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens
 
3. napirendi pont:
Egyebek
Előterjesztő: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnök
 
 
Szekszárd, 2020. október 7.
 
 Faragó Zsolt
Társulási Tanács elnöke
 
 
A kiadmány hiteléül:
                                               
               dr. Fuchs Vivien
            bizottsági referens