Iktatószám: IV. 169-4/2015.

MEGHÍVÓ

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 
Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Páskum Terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2015. december 15. (kedd) 10 óra 30 perc

Napirendi javaslat:


1. Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

2. Harc Község Önkormányzatának kiválási szándéka a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

3. Felhatalmazás-kérés közbeszerzési eljárás lefolytatására, szerződés megkötésére
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: Farkas Éva osztályvezető    


ZÁRT ÜLÉS napirendje:


4. Javaslat a Szociális Központ intézményvezetőjének megbízására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző


A Társulási Tanács ülésére tisztelettel meghívom.


Szekszárd, 2015. december 11.

 


       Fülöp János s.k.
Társulási Tanács alelnöke
 

További napirendi pont:

Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Fülöp János alelnök
Előadó: Pál József igazgatóság vezető