Iktatószám: IV/A. 13-3/2016.

MEGHÍVÓ

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
 Társulási Tanácsának ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ Bödő terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 2016. augusztus 30. (kedd) 8 óra

Napirendi javaslat:

1. A társulási megállapodás módosításának kezdeményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
                           
2. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2016. évi  üzleti tervének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

3. Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2015. évi negatív saját tőkéjének rendezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

4. Tájékoztató az „Adásvételi szerződés járművek, edényzetek és konténerek szállítására, valamint üzembe helyezésére a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú „A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt ügyében szabálytalansági eljárás indításáról 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

5. Javaslat személyi döntések meghozatalára a Re-Kom Nonprofit Kft. vonatkozásában 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

6. Egyebek
                       

Szekszárd, 2016. augusztus 25.     
       

Tisztelettel:

 Ács Rezső s.k.
Társulási Tanács elnöke

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke