EU

Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

 

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

A szerződött támogatás összege: 15.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2018. december 17.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.2-17-2018-00018

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, Lakhatási körülmények javítása című pályázati konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és ezáltal a társadalmi felzárkózásuk segítése.

A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához.A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, olyan infrastrukturális beruházások megvalósításával, melyek nem építési engedély kötelesek. A felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek. Célcsoport a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, akik a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanokban élnek. A fejlesztés kizárólag szegregátumban valósulhat meg. A beruházások a támogatást igénylő tulajdonában lévő szociális bérlakások esetében valósíthatóak meg. Egy támogatási kérelem egy hátrányos helyzetű, elmaradott településrész (szegregátum) fejlesztésére irányulhat. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a Búzavirág (volt Kövendi Sándor utca) és a Halas (volt Halasi Andor utca) utcában lévő 15 önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakást újított fel.

Ezen felül az Emberi Erőforrások Minisztériumának engedélyével további egy lakás került felújításra a 3. szegregátumban a Cinege utcában.

Az említett ingatlanokon az épületek energiahatékonyságának javítása és egyéb felújítási munkálatok valósultak meg.

 

 

Szerződések