MEGHÍVÓ
 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. február 6-án (hétfőn) 15 órakor
tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky utca 10.)
 
 
N A P I R E N D
 
1.       Tájékoztató az Ungarndeutsche – Német Nemzetiségi Magazin 2022. évi megvalósulásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Meghívott: dr. Kilián Orsolya MECSEK RTV Kft.
 
2.       A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének negyedik módosítása
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
                                         Csanda Gyöngyi gazdasági vezető
 
3.       A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyása
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
 
4.       A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
(az előterjesztést később küldjük ki)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
                                         Csanda Gyöngyi gazdasági vezető
 
5.       Tájékoztató az óvodai étkezési díjak változásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csanda Gyöngyi gazdasági vezető
 
6.       Egyetértési jog gyakorlása német nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolák felvételi körzetének meghatározásával összefüggésben
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
7.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Gulyás Rita belső ellenőr
                                             dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
8.       A Wunderland Óvoda nyári nyitvatartása
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Häfner Adél képviselő, óvodavezető
 
9.       A 2023/2024. nevelési év előkészítése (tervezett óvodai felvétel, indítandó csoportok száma)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Häfner Adél képviselő, óvodavezető
 
10.   Illusztrációs alkotói pályázat meghirdetése általános iskolai tanulók számára
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: Mikola Péterné képviselő
 
11.   Beszámoló a 2022. év VII-XII. hónapjaiban elfogadott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
12.   A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat logója
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
 
13.   Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Häfner Adél képviselő
                        Cziráki Zoltán képviselő
 
14.   Tájékoztató a Nemzetiségek Napja és a Német Nemzetiségi Est 2022. évi rendezvényeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Töttős Gábor elnökhelyettes
 
15.   Tájékoztató a szekszárdi Német Nemzetiségi Tanösvény ünnepélyes átadásáról és az átadást követő tennivalókról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
 
16.   Egyebek
 
 
Szekszárd, 2023. január 31.
 
Farkas Pál Györgyné
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke