szekszard_.png

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. október 26-án (hétfőn) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

Helyszín: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.) 
 

N A P I R E N D

1. napirendi pont:
Beszámoló a német nemzetiségi oktatás/nevelés helyzetéről Szekszárd városban
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök
Meghívottak: Sebestyén Györgyi I. számú Óvoda intézményvezető
                        Botos Ilona Babits Mihály Általános Iskola intézményvezető
                        Parrag Katalin Baka István Általános Iskola igazgató
                        Fodor Mihályné Szent József Iskolaközpont intézményvezető

2. napirendi pont:
Javaslat könyvadomány ajándékozására a szekszárdi német nemzetiségi oktatást/nevelést végző intézmények részére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület között fennálló terembérleti szerződés módosítására
(28. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens
              Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

4. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda Gazdálkodási Szabályzatának elfogadására
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Häfner Adél képviselő, intézményvezető
            Pfundtner Jánosné Wunderland Óvoda gazdasági vezető

5. napirendi pont:
Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadására
(27. számú előterjesztés) AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város között fennálló közigazgatási szerződés módosítására
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens

8. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének elfogadására
(30. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Häfner Adél képviselő, intézményvezető

9. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2020. évi statisztikai jelentése
(29. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Häfner Adél óvodavezető

10. napirendi pont:
Döntés a Sonntagsblatt német nemzetiségi folyóirat támogatási kérelméről
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök

11. napirendi pont:
Javaslat német nemzetiségi rajzpályázat pályázati feltételeinek meghatározására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Farkas Pál Györgyné elnök

12. napirendi pont:
Döntés a Sternlein Egyesület 2020. évi Kulturális pályázattal kapcsolatos kérelméről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens

13. napirendi pont:
Egyebek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök

 

Szekszárd, 2020. október 21. 

 

Farkas Pál Györgyné s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

  

 A kiadmány hiteléül:    
       dr. Fuchs Vivien
jogi és bizottsági referens