MEGHÍVÓ

 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 27-én (hétfőn) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)

 

Napirend

 

1. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó

      

2. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó

 

3. napirendi pont:
A szekszárdi óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős:  Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző
                                      Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

 

5. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr

 

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kulturális alapjához benyújtott pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős:  Feri Blanka osztályvezető

 

7. napirendi pont:
A Szent József Iskolaközpont átszervezésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős:  Feri Blanka osztályvezető

 

8. napirendi pont:
Beszámoló az óvodai beíratásról, valamint javaslat a Wunderland Óvoda 2019/2020. nevelési év óvodai csoportjaira
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Simon Attiláné intézményvezető

 

9. napirendi pont:
A "Bautzenland-Hof" Projekt (BHP) beszerzési eljárás elindítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős:  Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
                                     Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

10. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

11. napirendi pont:
Egyebek

 

Zárt ülés napirendje:

 

12. napirendi pont:
„Pädagoge des Jahres” – „Év Pedagógusa Szekszárd” díj adományozása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

 

13. napirendi pont:
„Für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”, Klézli János nívódíj adományozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

 

Szekszárd, 2019. május 22.