MEGHÍVÓ

 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. április 8-án (hétfőn) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)

 

Napirend
ZÁRT ÜLÉS:

 

1. napirendi pont:
Egyetértési jog gyakorlása a Szekszárdi Baka István Általános Iskola és a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői megbízásával kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Meghívottak: pályázók

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

2. napirendi pont:
A 2018/19 nevelési év értékelésének szempontjai
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző,
                                        Patkós Istvánné gazdasági vezető

 

4. napirendi pont:
Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány kérelme a Kulturális Keretből elnyert támogatási összeg felhasználásának módosításáról
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető


5. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kulturális pályázatának kiírása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

 

6. napirendi pont:
Bírósági ülnök választása a Szekszárdi Járásbíróságra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

   

7. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálata, beiskolázási terv
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Simon Attiláné óvodavezető

 

8. napirendi pont:
Javaslat Szolgáltatási szerződés kötésére a Wunderland Óvoda és a HANGANOV Kft. között a külső adatvédelmi tisztviselő biztosítására
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Simon Attiláné óvodavezető


9. napirendi pont:
Tájékoztatás a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt nemzetiségi kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására benyújtott pályázatok eredményeiről
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Patkós Istvánné gazdasági vezető


10. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Óvodában tartott MÁK helyszíni ellenőrzés eredményéről
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Patkós Istvánné gazdasági vezető

 

11. napirendi pont:
Beszámoló a tauberbischofsheimi Euroschule növendékeinek szakmai gyakorlatáról
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előkészítésért felelős: Simon Attiláné óvodavezető

 
 

12. napirendi pont:
„Pädagoge des Jahres - Év Pedagógusa Szekszárd" díj adományozásának előkészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes

 

13. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

14. napirendi pont:
Egyebek

 

 

Szekszárd, 2019. április 2.