MEGHÍVÓ

 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. október 29-én (hétfőn) 15 órakor tartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)

 

Napirend előtt

 

-          Krémer György nemzetiségi képviselő eskütétele

 

1. napirendi pont
A német nemzetiségi oktatás/nevelés helyzete városunkban
(írásos előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet) - (3.melléklet) - (4.melléklet) - (5.melléklet)
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes
Meghívottak: intézményvezetők

 

2. napirendi pont:
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

 

3. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda pedagógiai programjának módosítása
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

 

4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2018. évi statisztikai jelentése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

 

5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2019. évi gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzési eljárásának indítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Patkós Istvánné gazdasági vezető

 

6. napirendi pont:
Döntés a Heinek Ottó Közösségi Ház homlokzati feliratára, valamint emléktáblájára beérkezett árajánlatról
(írásbeli előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

 

7. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

8. napirendi pont:
Egyebek