Iktatószám: IV/B/87-5/2018.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. április 24-én (kedden) 15 órakor 
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont 
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont: 
A Wunderland Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 
(írásbeli előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

3. napirendi pont: 
A Wunderland Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása 
(írásbeli előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

4. napirendi pont: 
„Vállalkozási szerződés „Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának udvari betonfelület (sportpálya) felújítási és terasz kivitelezési munkák” megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(írásbeli előterjesztés – később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens 

5. napirendi pont: 
„Vállalkozási szerződés „Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájában öltözőszekrények elkészítése és térelválasztó szekrények felújítási munkáinak” megvalósításához szükséges feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(írásbeli előterjesztés – később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

6. napirendi pont: 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) 
(írásbeli előterjesztés – melléklet -  később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző 
              Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

7. napirendi pont: 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
(írásbeli előterjesztés - melléklet – később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző 
              Patkós Istvánné Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

8. napirendi pont: 
A 2017/2018. nevelési év értékelésének szempontjai 
(írásbeli előterjesztés – később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont: 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi kulturális alapjához benyújtott pályázatok elbírálása 
(írásbeli előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet - 5. sz. melléklet
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens

10. napirendi pont: 
„Pädagoge des Jahres” – „Év Pedagógusa Szekszárd” díj adományozásának előkészítése 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnökhelyettes

11. napirendi pont: 
Egyebek

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke