Iktatószám: IV. 136-6/2015.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 30-án (kedden) 15 óra 45 perc
tartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)


1. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző
Papné Dévai Éva gazdasági vezető

3. napirendi pont:
Az óvodák 2015/2016. nevelési évi csoportjainak véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Intézkedési terv a Wunderland Óvoda hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megszüntetésére
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola/Valéria Dienes Grundschule támogatási kérelme évkönyv kiadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola/Valéria Dienes Grundschule támogatási kérelme a Német Nemzetiségi Zenei Tábor megrendezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Kulturális pályázatok véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
Végrehajtási eljárás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ellen
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:


10. napirendi pont:
Klézli János díj a Szekszárdi Németségért – János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd – 2015.
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
 

 

Szekszárd, 2015. június 24.

 


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke