Iktatószám: IV. 138-9/2014.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 9-én (kedden) 15 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Autonómia-koncepciója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

6. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző 
Papné Dévai Éva gazdasági vezető

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1-2)   (melléklet3)   (melléklet4)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Papné Dévai Éva gazdasági vezető

9. napirendi pont:
A Német Nemzetiségi Egyesület Felnőtt-, Ifjúsági- és Gyermek Programjai
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Papné Dévai Éva gazdasági vezető

10. napirendi pont:
Döntés a Wunderland Óvoda gyermekétkeztetési szolgáltatásának biztosításáról
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Papné Dévai Éva gazdasági vezető

11. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Óvoda 2014. évi statisztikai jelentéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetője

12. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda továbbképzési programja
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetője

13. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola/Grundschule átvétele
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

14. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Farkas Pál Györgyné

15. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2014. december 2.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke