Szám: IV. 138-8/2014.

MEGHÍVÓ

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87. § (1) bekezdés alapján a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését

2014. október 27-én (hétfőn) 17 órakor

tartja Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d :

1./ Szekszárd település német nemzetiségi választás eredményének ismertetése 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ Megbízólevelek átadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

3./ Eskütétel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

4./ Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökének és társadalmi megbízatású elnökhelyettesének megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: korelnök

5./ Javaslat a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előerjesztő: elnök

6./ Tiszteletdíjak megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke

7./ Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke

8./ Tájékoztatás az összeférhetetlenségi szabályokról, a köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről, valamint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

9./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke

10./ Tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatósága Felszámolási és Végelszámolási Osztály által indított ellenőrzésről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke

Szekszárd, 2014. október 20.

dr. Molnár Péter sk.
a Helyi Választási Bizottság elnöke