Iktatószám: IV. 138-6/2014.

 

M E G H Í V Ó

 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2014. augusztus 20-án (szerdán 
10 óra 30 perckor
tartandó ünnepi ülésére.

Az ülés helye: Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.)

1. napirendi pont
„János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd” díj átadása
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

A napirend fontosságára való tekintettel, kérem az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni!


Szekszárd, 2014. július 30.

Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k. 
e l n ö k