Ikt. sz.: IV. 167-8/2010.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. november 30-án (kedden) 16 óra 30 perckor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat között
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. napirendi pont:
A Baka István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjének és pedagógiai programjának véleményezése
(írásbeli előterjesztés, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Osztályán megtekinthető)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkatervéhez
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

5. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város 2011-2013. évi költségvetési koncepciójának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2009/2010. nevelési évéről szóló szakmai beszámoló elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

9. napirendi pont:
Egyebek

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat az ülést követően, 17 órától tartja a 2010. évi közmeghallgatását.


Szekszárd, 2010. november 25.


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k