Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71

Ikt. sz.: IV. 123-1/ 2009.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. március 24-én (kedden) 14 óra 30 perckor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó megállapodás módosításának véleményezése
(Szekszárd MJV Közgyűlésének 53. számú előterjesztése)

Előterjesztő. Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont
Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó megállapodás módosításának véleményezése
(Szekszárd MJV Közgyűlésének 61. számú előterjesztése)

Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont
Az 1. Számú Óvoda neveléséi és minőségirányítási programjának véleményezése
(az előterjesztést az elnök az ülésen ismerteti, az alapdokumentumok az ülésen megtekinthetőek) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pernyész Józsefné óvodavezető

5. napirendi pont
Az 5. Számú Általános Iskola minőségirányítási programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
(az előterjesztést az elnök az ülésen ismerteti, az alapdokumentumok az ülésen megtekinthetőek) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Fetzer Györgyi igazgató

6. napirendi pont
A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai és minőségirányítási programjának véleményezése
(az előterjesztést az elnök az ülésen ismerteti, az alapdokumentumok az ülésen megtekinthetőek) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Matókné Misóczki Mária igazgató

7. napirendi pont
Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv (Önkormányzati Intézkedési Terv) vékeményezése
(Szekszárd MJV Közgyűlésének 63. számú előterjesztése)

Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Majnay Gábor osztályvezető

8. napirendi pont
Javaslat magasabb vezetői pályázati felhívás helyi ütemtervére
(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont
A Pécsi Német Önkormányzat támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

10. napirendi pont
Egyebek

 


Szekszárd, 2009. március 18.


Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k