Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71

M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. november 26-án (szerdán) 16 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
A német kisebbségi nevelés és oktatás helyzete városunkban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Farkas Pálné igazgató
Fetzer Györgyi igazgató
Pappné Kutas Annamária igazgató
Pernyész Józsefné óvodavezető
Simon Attiláné ovodavezető

3. napirendi pont
Szervezeti és Működési Szabályzatok véleményezése
(szóbeli előterjesztés, a Szervezeti és Működési Szabályzatok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályán, valamint az ülésen megtekinthetők)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont
A Bautzenland játszópark átadási ünnepsége
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

5. napirendi pont
Döntés a TÁMOP 3.1.4. pályázaton történő részvételről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Simon Attiláné Wunderland Óvoda vezetője

6. napirendi pont
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatási pályázata
(szóbeli előterjesztés, a pályázati anyag az ülésen megtekinthető)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 7. napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Orbán Attila irodavezető

8. napirendi pont
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pappné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

9. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város 2009-2011. évi költségvetési koncepciójának véleményezése
(írásbeli előterjesztés, az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Orbán Attila irodavezető

10. napirendi pont
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és tervének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

11. napirendi pont
Javaslat a Wunderland Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont
Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

13. napirendi pont
A Wunderland Óvoda teljesítménymotivációs pályázatának elosztása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Simon Attiláné Wunderland Óvoda vezetője

18 órától a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatást tart.

Szekszárd, 2008. november 21.


Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k