szekszard_.png
 
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. december 9. (csütörtök) napján
10 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
NAPIREND
 
 
1.       Javaslat az önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető
 
2.       Javaslat a Szekszárdi Vasárnap című hetilap újraindításáról
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
 
3.       Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új igazgatói pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
4.       GVB, OKSI javaslat az országos Futó-pályaépítési Program és az Országos Bringapark Program 2022 keretében pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető. Murvai Árpád képviselő
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető. Murvai Árpád képviselő
 
5.       OKSI javaslat a bizottsági keret emelésére
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
6.       OKSI javaslat a 2022. évi költségvetésének elő sport támogatására
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
Napirendre nem javasolt előterjesztések (írásbeli előterjesztés hiányában)
 
·      A GVB javaslata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányításával működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói 2021. évi munkájának elismerésére
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető, GVB elnök
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető, GVB elnök
 
·      Tanácsnoki beszámoló a szociális tűzifa beszerzésének késedelmének okairól
Előterjesztő: Zaják Rita polgármesteri tanácsnok
Előadó: Zaják Rita polgármesteri tanácsnok
 
Napirendre nem javasolt előterjesztések (előterjesztői visszavonásra, valamint tárgyi témában való döntéshozatalra tekintettel):
 
·      Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. november 05. napján érkezett interpellációkra adott válaszokról, valamint javaslat szükség szerinti döntések meghozatalára
(122. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
·      Javaslat közmeghallgatás időpontjának kitűzésére
(99. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
·      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2021. (……) önkormányzati rendelete 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
(108. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
·      Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet előirányzatai módosításáról
(106. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
·      A településrendezési eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának megindításáról szóló 529/2020. (IX.24.) közgyűlési határozat módosítása
(107. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
·      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
·      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(52. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
·      Javaslat a KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft 2022. évi szerződéseihez és támogatásához kapcsolódó döntésekre
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
·      Javaslat közterület (5714/8 hrsz-u út) elnevezésére
(104. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
·      Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2021” kitüntető címek, a „Szekszárd Sportolója 2021” díj, a „Szekszárd Edzője 2021” díj, valamint a Mecénás Tehetséggondozó díjak 2021. évi támogatására
(113. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
                dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
·      Javaslat a Hitéleti Alap felosztására
(100. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
·       Javaslat a 2022. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(98. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
·      Javaslat ingyenes használati szerződés megkötésére
(116. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
·      Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
(115. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
·      Javaslat alapítványok támogatására
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
ZÁRT:
 
·      Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
 
·      Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő címek adományozására
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
·      Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására, valamint Mészöly Miklós Irodalmi Díj összegének megállapítására
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
·      Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Napirendre nem javasolt előterjesztések (tárgyi témában való döntéshozatalra tekintettel)
 
·      Javaslat a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról
(114. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ladányi Roland ügyvezető
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
·      Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. tőketartalék felhasználásának átcsoportosításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
(124. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Előadó: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
·      Tájékoztató a Babits Mihály Kulturális Központ 2021. decemberi - zárt térben meghirdetett - programjainak tervezett változásairól a fokozódó COVID-járvány következtében
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
·      Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. folyószámla hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadására
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
·      Javaslat a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
(119. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
·      Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
(120. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
·      Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi folyószámlahitelfelvételhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
(109. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
·      A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója
(101. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
 
Szekszárd, 2021. december 08.
 
 
 
   Ács Rezső
       polgármester