szekszard_.png
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. november 25. (csütörtök) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
 
NAPIREND
 
1.       Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. november 05. napján érkezett válaszokról, valamint javaslat szükség szerinti döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
2.       Javaslat az önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ács Rezső polgármester
 
3.       Javaslat közmeghallgatás időpontjának kitűzésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
4.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2021. (……) önkormányzati rendelete 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
5.       Javaslat a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Ladányi Roland ügyvezető
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
6.       Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet előirányzatai módosításáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
7.       A településrendezési eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának megindításáról szóló 529/2020. (IX.24.) közgyűlési határozat módosítása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
8.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
9.       Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányításával működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói 2021. évi munkájának elismerésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
10.   Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. tőketartalék felhasználásának átcsoportosításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Előadó: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
 
11.   Tájékoztató a Babits Mihály Kulturális Központ 2021. decemberi - zárt térben meghirdetett - programjainak tervezett változásairól a fokozódó COVID-járvány következtében
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
12.   Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. folyószámla hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
13.   Javaslat a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
14.   Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
15.   Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi folyószámlahitelfelvételhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
Előterjesztő: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
16.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
17.   Javaslat a KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft 2022. évi szerződéseihez és támogatásához kapcsolódó döntésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
18.   Javaslat közterület (5714/8 hrsz-u út) elnevezésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
19.   Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2021” kitüntető címek, a „Szekszárd Sportolója 2021” díj, a „Szekszárd Edzője 2021” díj, valamint a Mecénás Tehetséggondozó díjak 2021. évi támogatására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
                dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, OKSI
 
20.   Javaslat a Hitéleti Alap felosztására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
21.   Javaslat a 2022. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
22.   Javaslat ingyenes használati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, SZEKÖF
 
 
23.   A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
Véleményezésre felkérve: KCV
 
24.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
25.   Javaslat alapítványok támogatására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
26.   Kérdések, interpellációk
 
ZÁRT:
 
27.   Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
 
28.   Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő címek adományozására
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
29.   Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására, valamint Mészöly Miklós Irodalmi Díj összegének megállapítására
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
30.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
 
Szekszárd, 2021. november 19.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester