M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. február 22. (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

Napirend


1. Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Parrag Ferenc Béláné osztályvezető
Meghívottak: Dr. Póla Zoltán, Dr. Fekete Tamás, Dr. Pesthy Endre, Dr. Balaskovich Marietta, Dr. Kósa Magdolna

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(60. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről (tervezet)
(55. sz. előterjesztés)    (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6. függelék jóváhagyására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Märcz László igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2018. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. )II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
(65. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

8. Településrendezési eszközök 2018/2. sz. részleges módosítása
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

9. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző

10. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

11. Javaslat a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

12. Az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívása
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

14. Háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
(43. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására
(53. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének eladására
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

17. Javaslat közterület elnevezésére
(57. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

18. Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködés folytatására
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

19. Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(52. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

20. Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u.18. sz. alatti mélygarázs üzemeltetésére
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

21. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

22. Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

23. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

24. Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

25. Beszámoló az Újra dolgozni Tolnában Egyesület 2017. évi tevékenységéről
(67. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kajsza Péter elnök

26. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

27. Kérdések, interpellációk

önálló képviselői előterjesztés- javaslat:
28. A Gemenc szálloda hasznosítása idősotthon céljára
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselőZárt ülés:


29. Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

30. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referensSzekszárd, 2018. február 16.Ács Rezső
polgármester
 

További napirendi pont – javaslatok:

Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása
(68. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(69. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, dr Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázat benyújtására
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető