M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. november 29-én  (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 

Napirend

 

1.       A német nemzetiségi nevelés - oktatás helyzete Szekszárdon
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök

 

2.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
Meghívott: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető

 

3.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 1/2018. (V.24.) szabályzat módosítása
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

4.       Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
(299. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester                 
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

5.       Tájékoztató az adórendeletek felülvizsgálatáról
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető

 

6.       Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

7.       Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj. 1. sz. alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

 

8.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződés módosításához hozzájárulás
(298. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

9.       A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna igazgatóságvezető

 

10.   Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

 

11.   A Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének revíziója
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

12.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának elfogadására
(297. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

13.   TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges megállapodás és bérleti szerződés megkötése
(296. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

14.   Javaslat a szekszárdi 6006/9 hrsz-ú földterület önkormányzati tulajdonba vételére
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

15.   Javaslat a szekszárdi 01328/12 hrsz-ú földterület versenyeztetés útján történő hasznosítására
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

16.   Javaslat a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

17.   Javaslat az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

18.   Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával háziorvosi ügyeleti ellátásra kötött feladat-ellátási szerződések felmondására
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

19.   Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(291. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

20.   Kérdések, interpellációk

További napirendi pont javaslatok:

  •      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 212/2017. (IX.29.) számú határozatának módosítása a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról Szekszárd település szennyvíz-rendszere vonatkozásában
    (304. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens

 

zárt ülés

 

21.   Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

22.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

 

23.   Javaslat a „Szekszárd Edzője 2018.” kitüntető díj adományozására
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens

 

24.   Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2018.” kitüntető díj adományozására 
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens

 

25.   Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.” kitüntető díj adományozására             
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens

 

26.   Önkormányzati ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

27.   Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Caminus Kft-vel kapcsolatban- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

28.   A 11. sz. háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának felmondása, javaslat a körzet működtetésének átvételére
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

 

Szekszárd, 2018. november 23.

 

  Ács Rezső

                           polgármester