MEGHÍVÓ

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2018. augusztus 22-én (szerdán) 14 órakor
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére

Napirend előtt - Murvai Árpád képviselői eskütétele

Napirend

1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Schmidt Krisztián osztályvezető
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. A Sió turisztikai fejlesztése című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében a 01632/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlás jóváhagyása az NFA értékbecslésében megállapított forgalmi értéken
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Szabó Veronika pályázati referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(207. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztés készítéséért felelős: Radványi Petra testületi referens
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Zárt ülés napirendje

6. Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadására és a Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőkéjének leszállítására
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztés készítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szekszárd, 2018. augusztus 21.

Ács Rezső
polgármester