M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 21-én (csütörtökön) 9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére 

Napirend előtt

Napirend

1. A 10. számú háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának felmondása, javaslat a körzet működtetésének átvételére
(172. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász 
Meghívott: Dr. Baki Magdolna háziorvos

2. Javaslat az Alisca Terra NKft. törzstőkéjének leszállítására 
(187. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Artim Andrásné ügyvezető igazgató, Varga András osztályvezető 
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

3. Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő üzletrészének átruházására 
(182. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető 
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(186. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(190. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása 
(189. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens

7. Javaslat a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekre 
(162. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 
Meghívottak: aranykönyvi szerkesztő bizottság tagjai

8. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízása 
(170. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens 
Meghívott: Hollendusné Bíró Anett pályázó, intézményvezető

9. Az óvodák 2018/2019. nevelési évi csoportjai 
(167. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma) 
(168. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására 
(163. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 
Meghívott: Liebhauser János igazgató

12. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására 
(164. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 
Meghívott: Ódor János igazgató

13. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017. évi tevékenységéről
(178. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

14. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról 
(174. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila kommunikációs referens

15. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére 
(175. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

16. Javaslat a Bricostore Hungaria Ingatlan Kft-vel kötendő telekalakításról és -átruházásról szóló megállapodás elfogadására 
(148. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Kubik Andrea jogász

17. TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú ”Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges Fenntartható Energia és Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása 
(183. sz. előterjesztés melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Kéninger Dóra pályázati referens

18. Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtása 
(179. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. Javaslat a TOP pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 
(180. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens, Kéninger Dóra pályázati referens

20. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása 
(188. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

21. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság új tagjának megválasztása 
(171. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

22. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Kft. alapító okiratának módosítására - az előterjesztés később kerül kiküldésre 
(191. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

23. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékelése, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására 
(192. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

24. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. törzstőkéjének leszállítására 
(193. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető igazgató, dr. Szepesi Zsuzsa ügyvéd

25. Javaslat közterület nevének megváltoztatására 
(181. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

26. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására
(196. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

27. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. között – új, fedett városi uszoda létesítését célzó – beruházás megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárulás 
(197. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

28. Javaslat az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról 
(169. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

29. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. évi tapasztalatairól 
(177. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 
Meghívott: Lovrity Attiláné egészségügyi gondnokságvezető

30. Javaslat a 7. számú gyermekorvosi körzet orvosával, Dr. Gonda Máriával kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
(173. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

31. Javaslat a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet orvosával (Dr. Kartai Anett) kötendő feladat-ellátási szerződés aktualizálására - az előterjesztés később kerül kiküldésre 
(194. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

32. Javaslat civil szervezetek támogatására 
(166. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

33. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről - az előterjesztés később kerül kiküldésre 
(195. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

34. Kérdések, interpellációk

Zárt ülés napirendje:

35. Javaslat kitüntető díjak adományozására 
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. referense

36. ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezése 
(185. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

37. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására 
(184. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

38. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására 
(176. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

Szekszárd, 2018. június 14.

Ács Rezső 
polgármester


• Javaslat a 4. számú fogászati körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(198. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

• Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. alapító okiratának módosítására 
(199. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

• Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft és az Önkormányzat közötti, a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő üzemeltetéséhez szükséges vagyontárgyakra vonatkozó – adásvételi szerződés megkötésére (200. sz. előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

• Egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (I. forduló)
(201. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor