M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2018. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 

Napirend

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 
(80. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről  
(81. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(76. sz. előterjesztés melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, 
                                    Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(95. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető 

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet)
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető,
                                    Rottenbacher Ádám igazgató

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető 

8. Településrendezési terv részleges módosítása 
(100. sz. előterjesztés melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

9. A német nemzetiségi kultúra helyzete Szekszárdon 
(113. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet  - 2. sz. melléklet  - 3. sz. melléklet  - 4. sz. melléklet  az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök 
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

10. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás - kérése a Wunderland Óvodában elvégzendő beruházásokhoz és felújításokhoz
(112. sz. előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

11. Javaslat bírósági ülnök választására 
(110. sz. előterjesztés - az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Parrag Ferencné osztályvezető

12. Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselő illetve képviselő-helyettes megválasztásának jóváhagyására
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

13. Javaslat a 4. számú fogorvosi körzet fogorvosának helyettesítésére, valamint a feladat-ellátási szerződés módosítására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
                                  . Kubik Andrea jogász

14. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

15. Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens

16. Javaslat a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat benyújtására
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balog Kitti pályázati referens

17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(103. sz. előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető 

18. Javaslat Várépítő pályázaton való részvételre
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens

19. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szabó Veronika pályázati referens 

20. A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezése
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens 

21. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolája átszervezésének véleményezése 
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

22. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
(72. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens, 
                                    Horváth Erika intézményvezető

23. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása 
(73. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

24. Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagja megbízatásának meghosszabbítására 
(86. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

25. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására 
(87. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, 
                                    Kiss Anett környezetvédelmi ügyintéző

26. Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói feladatainak ellátása 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

27. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
(93. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

28. Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
(94. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató 

29. Javaslat a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosítására 
(97. sz. előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető 

30. Javaslat közterület elnevezésére 
(108. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

31. Javaslat rendkívüli támogatási igény benyújtására 
(89. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

32. Javaslat a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására 
(92. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

33. Javaslat civil szervezetek támogatására 
(78. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési referens

34. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával 
(90. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

35. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól 
(83. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens, 
                                    Kálóczi Andrea KEF titkár

36. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(116. sz. előterjesztés az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

37. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról (2018. I. negyedév) 
(114. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, 
                                    Berbuch Miklós bizottsági referens 

38. Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról 
(115. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. referense

39. Kérdések, interpellációk - Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Erre büszke?” címmel (kerdes1) - Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Úgy tűnik vagy inkább úgy van?” címmel (kerdes2) - Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz a piaccal?” címmel (kerdes3 - melléklet1melléklet2)

Önálló képviselői előterjesztés – javaslat

40. Állítsuk meg Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökét 
(99. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő

Zárt ülés:

41. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására 
(91. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök 
Előkészítését felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens 

42. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására 
(106. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

43. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására 
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

44. Javaslat megyei díjak adományozására 
(79. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési referens

45. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására 
(74. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési referens

46. Javaslat a 2018. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére 
(88. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök 
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

47. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárdi Garay János Gimnázium) 
(96. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

Szekszárd, 2018. április 20.

 

Ács Rezső 
polgármester

További napirendi pont javaslat:

• Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

• Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére tulajdonosi hozzájárulás megadása 
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

• Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. törzstőkéjének leszállításáról
(119. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet- 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Huszár Tibor ügyvezető