M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2018. szeptember 27-én (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

Napirend

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság új tagjának megválasztása
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (tervezet)
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Ludas Gabriella jogi referens, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző

4. Egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása II. forduló
(221. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra
(218. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: László Györgyi szociális-igazgatási ügyintéző

6. Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

7. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, dr. Fenyőházi Elemér, a Rekom NKft. ügyvezető igazgatója

8. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

9. Javaslat az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó önerő biztosításáról
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

10. Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

11. Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(243. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

12. Javaslat vis maior pályázat jóváhagyására
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

13. Beszámoló az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2017. évi működéséről
(211. sz. előterjesztő - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Dr. Keller Péter kuratórumi elnök

14. Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2017. évi működéséről
(212. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Rühl Gizella kuratóriumi alelnök

15. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2017. évi működéséről
(233. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Boros Tibor kuratóriumi elnök

16. Javaslat rekreációs célú földterületek kijelölésére
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző

17. Javaslat a 01283/1 hrsz-ú földterület NIF Zrt. részére történő értékesítésére
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző

18. Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása egyeztetési eljárásrendjének megváltoztatása
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

19. Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens

20. Javaslat a 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet közalkalmazott orvosának tartós helyettesítésére
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

21. Javaslat a 4. számú fogászati körzet rendelési idejének módosítására
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

22. Javaslat a Szekszárdi Település Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására
(215. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna, a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

23. Javaslat civil szervezetek támogatására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

24. Köznevelési szerződés megkötése „Az Én Ovim” Alapítvánnyal
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

25. Javaslat a Tolnatáj Televízió és a Műsorszolgáltató Zrt-vel televíziós szolgáltatási szerződés tartós végzése tárgyában kötött megállapodás módosítására- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

26. Javaslat a „Szekszárd - ahol élünk” ismeretterjesztő kiadvány értékesítésére
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

27. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős, meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

28. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. II. negyedév)
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós bizottsági referens

29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

30. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

31. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye)
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

32. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

33. Javaslat a 10. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Szekszárd, Hunyadi u. 2. sz.) főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Rogács Rita létszám- és bérügyintéző

34. Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőkéjének leszállítására
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Szekszárd, 2018. szeptember 21.

Ács Rezső
polgármester