M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2017. december 14-én (csütörtökön) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes üléséreNapirend

1. Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Máté János építész vezető tervező, az Építész Alkotóműhely Kft. képviseletében

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(318. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető, 

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(325. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

6. Piaci és vásári díjtételek felülvizsgálata
(326. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről (tervezet)
(327. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(328. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető

9. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(329. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető

10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(316. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné gondnokságvezető

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
(317. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

12. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szekszárd Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendeletére
(310. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

13. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
(332. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a Caminus Kft. törzstőkéjének leszállítására
(333. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

15. Az Állami Számvevőszék jelentése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ellenőrzéséről
(277. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző

16. Javaslat az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel új Bérleti-üzemeltetési szerződések megkötésére
(306. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott- jogász

17. Javaslat a 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(319. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

18. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására 
(305. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász- jegyzői mb., Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető

19. A „Hiszek Benned!” Sport Program II. alprogram pályázat megvalósításának támogatása
(330. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

20. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(323. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Toláczi Zsuzsa intézményvezető, Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintéző

21. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében ingatlan vásárlás kezdeményezésére
(312. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szabó Veronika pályázati referens

22. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(315. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Balázsné Geier Klára belső ellenőr

23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(314.sz.előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr

24. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására
(321.sz.előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

25. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral kötendő együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásra
(331.sz.előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

26. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi munkatervére
(304. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

27. Javaslat közterület elnevezésére
(308. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

28. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére 
(302. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

29. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti, irodalomtörténeti, képzőművészeti és iparművészeti gyűjteményeinek revíziója 
(309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

30. Javaslat alapítványok támogatására
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Majnay Gábor osztályvezető, Varga András osztályvezető

31. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:


32. Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(307. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

33. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(311. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

Szekszárd, 2017. december 8.

Ács Rezső
polgármester

További napirendi pont javaslat:


Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője részére gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése tárgyú szerződés megkötéséhez
(334. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái” című projektre vonatkozóan a Szekszárdi Sportuszoda építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák ellátására
(335. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester