M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
2017. április 27-én (csütörtökön) 9 órakor 
a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) 
tartandó rendes ülésére

 


NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)   (melléklet)
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd város sportjáról szóló 9/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(103. sz. előterjesztés)   (módosító indítvány)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe vételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának módosítására
(113. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat a Kosárlabda Sport Club Szekszárd és a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatására
(108. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(109. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskoláját érintő intézményi átszervezés véleményezése
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat parkolók kialakítására az Arany János utcai tömbbelsőben
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Együttműködési kötelezettség vállalás a „Tanoda program a Polip Ifjúsági Egyesületnél” című EFOP-3.3.1-15-2015-001974 program megvalósítására
(116. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

10. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való részvételre
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.  Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.  Javaslat civil szervezetek támogatására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

13.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I. negyedév)
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

14.  Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.  Kérdések, interpellációk

önálló képviselői előterjesztés - javaslat:

16.  Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs képviselőzárt ülés napirendje:


17.  Javaslat az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosítására
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.  Javaslat a megyei díjak adományozására
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.  Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.  Javaslat a 2017. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

21.  Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)
(101. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.  Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeSzekszárd, 2017. április 21.

 

Ács Rezső
polgármester