M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. március 7-én (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó 
rendkívüli ülésére


NAPIREND

1. Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-2.2.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztés intézményi férőhely kiváltás” című felhívásra benyújtandó pályázatához ingatlan biztosítására
(62. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Posta Zoltán Gábor Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség igazgató

2. Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ingatlan-értékesítéséhez
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgató
 


Zárt ülés napirendje

3. Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő üzletrészének átruházására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tölgyesi Balázs Alisca Terra Kft. ügyvezető igazgatóSzekszárd, 2017. március 6.
 


 Ács Rezső
polgármester


További napirendi pont javaslat:

Javaslat az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére önkormányzati bérlakás biztosítására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester