M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2016. augusztus 29. napján (hétfőn) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Csatár termében (Szekszárd, Szent István tér 10.) tartandó rendkívüli ülésére

NAPIREND

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására 
    (255. sz. előterjesztés
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Megbízási szerződés a Bor utca út-csapadékvíz-közműépítés kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
    (256. sz. előterjesztés - melléklet
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szekszárd, 2016. augusztus 25.

Ács Rezső 
polgármester