M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. augusztus 17-én (szerdán)  9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendkívüli ülésére


NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi döntések meghozatalára
(252. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat módosítása 
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(253. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(247. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


ZÁRT ÜLÉS: 

8. Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálata
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2016. augusztus 15. 
 


Ács Rezső
polgármester