M E G H Í V Ó
 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. március 8-án (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendkívüli üléséreNAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(68. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(70. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(73. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. A Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(71. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat önrész biztosítására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához
(69. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

6. Javaslat ingatlan-hasznosításra
(72. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. Javaslat a finn testvérvárosi ünnepségre  szóló meghívás elfogadására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármesterSzekszárd, 2016. március 4.

 


Ács Rezső
polgármester