Szám: IV.56-15/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. szeptember 23-án (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(204. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII 1.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására
(211.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására 
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125- Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Javaslat közterület elnevezésére
(215. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásra
(199. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

17. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozására
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat Paks Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

23. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2015. II. negyedév) 
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

26. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

27. Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolási eljárás előtti záró beszámolójának elfogadására
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29. A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondása
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2015. szeptember 18.


Ács Rezső 
polgármester