Szám: IV.56-13/2015.

M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. augusztus 18-án (kedden) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendkívüli ülésére

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS:

1. Tájékoztatás a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolásáról, javaslat a szükséges intézkedések megtételére 
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő gazdálkodási döntések meghozatalára
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

NYILVÁNOS ÜLÉS:

3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Javaslat a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodás jóváhagyására
(182. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Javaslat partnervárosi kapcsolat kezdeményezésről szóló döntésre 
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szekszárd, 2015. augusztus 14.

 

Ács Rezső 
polgármester