Szám: IV.56-5/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. április 29-én (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére

 

NAPIREND
 

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
(84. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről
(95. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint javaslat vízkorlátozási terv felülvizsgálatára (tervezet)
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

5. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

6. Intézményvezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti iskola és Pedagógiai Intézet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

9. Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2014. évi előirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

10. Javaslat a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány által szervezett 41. Gemenci Nagydíj szervezési költségeinek támogatására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

11. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2015. I. negyedév)
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

14. Javaslat megyei díjak adományozására
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a 2015. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

16. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeSzekszárd, 2015. április 23.

 

Ács Rezső 
polgármester