Szám: IV.110-4/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. április 9 -én (szerda) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról (tervezet)
(39. számú előterjesztés)
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(40. számú előterjesztés)
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Szekszárd város sportjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
(46. számú előterjesztés)
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázat kiírására 
(42. számú előterjesztés)
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető

5. Településrendezési terv módosítása
(49. számú előterjesztés)
Előadó: Herr Teréz főépítész

6. Javaslat a Városi Sportcsarnok eredményjelző-, hangosítási rendszerének és öltözőjének felújítására vonatkozó támogatási kérelmére
(45. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Beszámoló a 2013. évre vonatkozó helyi adó bevételek alakulásáról
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek áttekintéséről és a KEF munkájának tapasztalatairól
(44. számú előterjesztés)
Előadó: Dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(43. számú előterjesztés)
Előadó: Horváth István polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:

10. A Garay Pince megvásárlásával kapcsolatos készfizető kezességvállalás kiváltása 
(52. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására 
(41. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat a folyószámlahitel szerződés megkötésére
(50. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

14. Javaslat likvid hitel felvételre
(51. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. április 07.


Horváth István
polgármester