Szám: IV.110/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről (tervezet)
(13. sz. előterjesztés)  (rendelet módosítás)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013.(V.30.) határozataira
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására
(21. sz. előterjesztés)  (melléklet)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” című pályázat keretében Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak, valamint az elkészült megalapozó vizsgálat elfogadására
(20. sz. előterjesztés)  (melléklet)  
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István OEVI vezető

10. Hulladékgazdálkodási pályázat benyújtásának jóváhagyása
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Felhatalmazás a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) pályázattal kapcsolatos területszerzési eljárások lebonyolítására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. II. félévi tevékenységéről
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

15. Javaslat új tag megbízására és a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

16. Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(2. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2013. IV. negyedév) 
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:


22. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgató) beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. január 14.


Horváth István
polgármester