Szám: IV.64-18/2013.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 19-én (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 


NAPIREND


1. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetéről Szekszárd Megyei Jogú Városban
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési koncepciója
(262. sz. előterjesztés)  (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)   (Agrárkamara vélemény)   (Iparkamara vélemény)   (határozat kivonatok)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(271. sz. előterjesztés)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(270. sz. előterjesztés)   (melléklet)  (melléklet1)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

10. Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (……) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(288. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

13. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(289. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013.(….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

16. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

17. Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása 
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

18. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítása
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat Intézményi Tanácsba történő delegálásra
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

21. A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetői megbízásának véleményezése
(283.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

23. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” című pályázat önerő kiegészítésére
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat keretében kapott plusz forrás alapján a projekt módosított költségvetésének elfogadására
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása” című pályázat módosításának jóváhagyására 
(292. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének biztosítására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

29. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. évi munkaterve
(273. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Műhely tevékenységéről, ellátási szerződés meghosszabbítása
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33. Tájékoztató a járda és útfelújítási programról
(szóbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:


35. Javaslat Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvételére
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36. Lénárt Ferenc jogorvoslati ügye
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

37. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2013. december 13.


Horváth István
polgármester