Szám: IV.64-12/2013.

M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. szeptember 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

 

1. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról
(218. sz. előterjesztés)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(235. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsődei és családi napközis csoportjaira
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Iskolai közösségi szolgálat megszervezése
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ” című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Az I. sz. háziorvosi körzet praxisjogának értékesítése
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozásra
(217. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára 
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Partnervárosi megállapodás megkötésének jóváhagyása
(233. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Külföldi meghívások
(234. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Képviselői indítvány
(215. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Ilosfai Gábor képviselő

18. Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2013. II. negyedév) 
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:


22. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

 


Szekszárd, 2013. szeptember 20.


Horváth István
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat intézményi tanácsba történő delegálásra
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat a 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján kiegészítő támogatás igénylésére
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester