Szám: IV.64-3/ 2013.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. február 28-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére


NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(59. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2016. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(47. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről (tervezet) 
(25. sz. előterjesztés)  (melléklet)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a járási hivatalok kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 16/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(45. sz. előterjesztés)  (melléklet1)  (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról (tervezet)
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2012.(III.1.) határozatára és mulasztására
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyására
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodások jóváhagyására
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés jóváhagyására
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ által a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése 
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása, valamint az önkormányzat és a társulás között kötendő együttműködési megállapodás módosítása
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. A Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának létszámbővítése
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések felülvizsgálata
(28. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat az 1. sz. Óvoda és Kindergarten, valamint a 2. sz. Óvoda alapító okiratának módosítására 
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

22. Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának módosítására 
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

23. Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívására
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

24. Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

25. Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza alapító okiratának módosítására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

26. Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat a Lisztesvölgyi lőtér ingatlanhasználati szerződésének módosítására
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés módosítására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

29. Javaslat a 12/2013.(I.24.), valamint a 13/2013.(I.24.) számú határozatok módosítására
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat II. ütem áttervezésének kapcsán Támogatási Szerződés módosításhoz szükséges dokumentáció jóváhagyására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon” (KEOP-2012-5.5.0/A) című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B) című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33. Javaslat a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása" című projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú Megbízási szerződés módosítására
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34. Javaslat pályázat benyújtására a DDOP-4.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati konstrukció keretében
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

35. Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-pályázata
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36. Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

37. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(17. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

38. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

39. Javaslat az Szekszárdi és Környéke Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának módosítására
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

40. Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére indított közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

41. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól 
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

42. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(18. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

43. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2012. IV. negyedév) 
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

44. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS

45. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök


Szekszárd, 2013. február 22.

Horváth István
polgármester