M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. december 27-én (csütörtökön) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére


NAPIREND

1. Javaslat a volt „polgári védelem leltár körzetén szereplő eszközök rendezésére” tárgyú megállapodás jóváhagyására
(296. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(69. sz. előterjesztés, mely az előző közgyűlés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződésének jóváhagyására 
(286. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Javaslat többcélú intézmények alapító okiratának, illetve társulási megállapodásoknak a módosítására
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
(305. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatalára
(306. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat alapítvány támogatására 
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a „Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesülettel” kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS:

13. Javaslat a sióagárdi és a szedresi óvodák intézményvezetőinek megbízására
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. működéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
(304. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Szekszárd, 2012. december 21.

Horváth István
polgármester