M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. szeptember 4-én (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


 

NAPIREND

1./ Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására 
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Javaslat az „Agóra Szekszárd-Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ A Garay János Általános Iskola és AMI, valamint a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között kötendő bérleti szerződés jóváhagyása
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző


ZÁRT ÜLÉS:

4./ Tartozásátvállalási szerződés jóváhagyása
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2012. augusztus 31.


Horváth István
polgármester