M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. június 28-án (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

NAPIREND

1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2. Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására 
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(165. sz. előterjesztés - melléklet   - könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról ( t e r v e z e t )
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

6. Javaslat a közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira 
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosítására
(169. sz. előterjesztés)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. A XIII. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződés módosítására
(158. sz. előterjesztés)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c. pályázat saját forrás kiegészítésére pályázat benyújtására
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat „A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004) c. pályázat saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005) c. pályázat saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Állásfoglalás a távhő- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával kapcsolatban
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesületből történő kilépésére 
(154. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött megállapodások módosítására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Ajánlat a szőlőhegyi sportpálya hasznosítására
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Külföldi meghívások
(167. sz. előterjesztés - 1. mell. 2. mell. 3. mell4. mell.)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Micimackó Alapítvány Családi Napközi bővítése iránti pályázatához elvi hozzájárulás kérése
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

21. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi működésének tapasztalatairól
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(153. sz. előterjesztés)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

24. Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatok elbírálására
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Közterület-használati díj megállapítása elleni fellebbezés felterjesztése
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető


Szekszárd, 2012. június 22.


Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi pont :

- Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme 
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester