M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 27-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(104. sz. előterjesztés)  (mellékletek)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. előterjesztés)  (mellékletek) (kiegészítő melléklet) (könyvvizsgálói jelentés1)(könyvvizsgálói jelentés 2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(99. sz. előterjesztés)  (mellékletek)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról 
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(90. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról 
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2011. évi tapasztalatairól
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2011. évi működéséről 
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2011. évi tapasztalatairól
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésének felülvizsgálata
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

17. Javaslat központi műhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

18. Javaslat a JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

19. Javaslat a KT-Dinamic Nkft-vel kötött vállalkozási szerződések módosítására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

20. Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez
(Az előterjesztés a 2012. április 5-i ülésre kiküldésre került, lásd 73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Javaslat a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítására
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

23. Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelmére
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Megállapodás egyes önkormányzati tulajdonban lévő gyermektáborok üzemeltetésére
(105. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

27. Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú kiírásra vonatkozó pályázata benyújtásának támogatására
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történő részvételre
(100. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása a Vis Nova pályázati projekt esetében 
(96. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2012. I. negyedév)
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának 2011. évi megvalósulásáról  (melléklet)

33. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

34. Javaslat megyei díjak adományozására
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

35. Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

36. Javaslat a Szekszárdi Családbarát Élmény és Starndfürdő üzemeltetésének szabályozására 
(101. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2012. április 21.

Horváth István
polgármester