M E G H Í V Ó


Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND

1.) Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
(217. sz. előterjesztés)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(….) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(229. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)  (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(…) önkormányzati rendelete közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2011.(…) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2011.(…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Javaslat a településrendezési terv módosítására
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9.) Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására 
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

10.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására"
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11.) Javaslat önkormányzati lakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(228. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) Értény Község csatlakozási kérelme az Alisca Rekultivációs Társuláshoz 
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

13.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi működéséről
(219. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

14.) A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának Decs Nagyközség Önkormányzata által történő felmondása 
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 

15.) Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat forrásainak aktualizálására 
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17.) Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlan-bérleti szerződés módosítására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázathoz önerő biztosítására
(239. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Javaslat a KT-Dinamic NKft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20.) Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására
(237. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásra
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

23.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2011. II. negyedév) 
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25.) Interpellációk, kérdések
- Halmai Gáborné képviselő kérdésére adott írásbeli válasz 


ZÁRT ÜLÉS:

26.) Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Szekszárd, 2011. szeptember 23.

Horváth István
polgármester