M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. július 19-én (kedden) 9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről (tervezet)
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

3.) Javaslat a „Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, Béla király térre tervezett 1848-as emlékmű költségkeretének módosítására
(190. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4.) Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítésére, valamit a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” című KEOP-1-2.0/2F09-2010-0062 pályázat saját forrásának kiegészítésére támogatás igénylésére 
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5.) Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001) c. pályázat második fordulós benyújtására, valamint saját forrás kiegészítésére támogatás igénylésére
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6.) Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
(195. sz. előterjesztés, mely 2011. július 18-án kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7.) Javaslat ÁFA körbe történő belépésre 
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8.) Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hitelszerződésének jóváhagyására
(196. sz. előterjesztés, mely 2011. július 18-án kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS

9.) Javaslat üres háziorvosi állás betöltésére beérkezett pályázatok elbírálására
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10.) Javaslat kitüntető díjak adományozására
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2011. július 15.


Horváth István
polgármester